وبلاگ نبأ

وبلاگ نبأ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۳:۳۴
MAHDI_2015


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۶ ، ۲۲:۲۸
MAHDI_2015

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۹۶ ، ۱۲:۵۵
MAHDI_2015

التماس تفکر...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۶ ، ۱۹:۲۹
MAHDI_2015
۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۶ ، ۱۲:۳۸
MAHDI_2015
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۹۶ ، ۱۳:۲۳
MAHDI_2015
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ فروردين ۹۶ ، ۲۳:۲۱
MAHDI_2015

خــدایا

 بـه تو پنـاه می بـرم از روزی که  گنـاه برایـم طوری عـادی شود که دیگـر حـس توبـه

برایـم پیـش نیایـد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۵ ، ۱۸:۴۴
MAHDI_2015
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۵ ، ۱۵:۱۲
MAHDI_2015
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۵ ، ۱۰:۱۰
MAHDI_2015